Ông mất tinh sec heo dit nguoi trùng mình.

Xem: 330
Một người đàn ông đào qua mọi thứ của con trai riêng của ông và tìm thấy một cái gì sec heo dit nguoi đó thú vị từ anh ta rằng bạn có thể bây giờ không biết xấu hổ bóp mỗi thời gian. Vì lý do này, Serena, bầu Trời không có lựa chọn nào khác và tận tâm cho một đòn khó khăn cho cha cô, ai sẽ giữ lời hứa của mình, và sẽ không nói cho mẹ của mình bất cứ điều gì. Tuy nhiên, anh ta sẽ chắn sẽ bị kích thích, và lấy đi các cô gái của tự do di chuyển, cũng như, tiền, và tất nhiên, quyền truy cập vào các World Wide Web.