Nhộng một người đàn ông trong một chiếc phim sec thu du nguoi xe.

Xem: 684
Các ca sĩ đã quá vô lý và rất khó khăn cho những người khác để tác với anh ta. Lần này, các diva là một lần nữa không hài lòng với phim sec thu du nguoi các thí sinh mới và có khó ngủ với các nghệ sĩ dương cầm, ít nhất là bằng cách nào đó buồn cười và truyền cảm hứng. Trong thực tế, mà không làm một chút hứng thú trong một nghề sáng tạo trong bất kỳ cách nào.